اولویت های پژوهش های کاربردی

کنفرانس‌ها

همایش ها

اخبار پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساخت

کارگاه آموزشی راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساخت با همکا...
۲۰ مرداد
برگزاری کارگاه آموزشی راهکارهای علمی استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان در پروژه های بزرگ صنعت ساخت

اعلام آمادگی بررسی پرونده های متقاضیان در کمیته اخلاق و دریافت کد اخلاق پژوهشی

" كميته اخلاق در پژوهش هاي زيست پزشكي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران" با توجه به اهمي...
۱۹ مرداد
اعلام آمادگی بررسی پرونده های متقاضیان در کمیته اخلاق و دریافت کد اخلاق پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی داوران جهت ارزیابی اختراعات

باستحضار مي‌رساند با توجه به هماهنگي صورت گرفته مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران با اداره مالكيت معنوي...
۱ مرداد
برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی داوران جهت ارزیابی اختراعات

روشهای تجاری سازی و خدمات کانون پتنت در بازدید از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

در راستای شناسایی و ارزیابی فناوری­ها و محصولات موجود در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران، جلسه ا...
۱ مرداد
روشهای تجاری سازی و خدمات کانون پتنت در بازدید از آزمایشگاههای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران