معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه

اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات

اداره کل پژوهش های کاربردی

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

اخبار پژوهشی

کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه کارکنان معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

دوره آموزشی اطفاء حریق ویژه کارکنان  معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. به منظور بالابردن سطح آگاهیک...
۱ بهمن
کارگاه آموزشی اطفاء حریق ویژه کارکنان معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

توسعه همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان در زمینه فعالیت های آموزشی و پژوهشی

توسعه همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان در زمینه گسترش فعالیت های آموزشی و پژوهشی با امضای ای...
۲۶ دی
توسعه همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه فرهنگیان در زمینه  فعالیت های آموزشی و پژوهشی

شرکت در نظرسنجی طرح رصد و پشتیبانی از برگزیدگان جشنواره پژوهش – سال ۱۳۹۷

شرکت در نظرسنجی طرح رصد و پشتیبانی از برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوري سال ۱۳۹۷  به علت تازه بودن...
۲۵ دی
شرکت در نظرسنجی طرح رصد و پشتیبانی از برگزیدگان جشنواره پژوهش – سال ۱۳۹۷

تقدیر از پژوهشگران در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ که با رياست جناب آقاي دکتر رحيميان در اتاق ...
۲۳ دی
تقدیر از پژوهشگران در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه