معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه
معاونت پژوهشی دانشگاه

اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات

اداره کل پژوهش های کاربردی

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

اخبار پژوهشی

شرکت در نظرسنجی طرح رصد و پشتیبانی از برگزیدگان جشنواره پژوهش – سال ۱۳۹۷

شرکت در نظرسنجی طرح رصد و پشتیبانی از برگزیدگان جشنواره پژوهش و فناوري سال ۱۳۹۷  به علت تازه بودن...
۲۵ دی
شرکت در نظرسنجی طرح رصد و پشتیبانی از برگزیدگان جشنواره پژوهش – سال ۱۳۹۷

تقدیر از پژوهشگران در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

در جلسه شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه به تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ که با رياست جناب آقاي دکتر رحيميان در اتاق ...
۲۳ دی
تقدیر از پژوهشگران در جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

فرم تسویه حساب پژوهشگران پسادکتری دانشگاه تهران

نظر به درخواست پژوهشگران پسادکتری مبنی بر دریافت گواهی دوره پسادکتری پس از خاتمه همکاری با دانشگاه ت...
۲۲ دی
فرم تسویه حساب پژوهشگران پسادکتری دانشگاه تهران

کارگاه ۲ روزه آموزش پیشرفته ثبت اختراع

نظر به برگزاری کارگاه دو روزه آموزش پیشرفته ثبت اختراع ، در تاریخ 6 لغایت 7 بهمن ماه 97 در سالن شورا...
۲۲ دی
کارگاه ۲ روزه آموزش پیشرفته ثبت اختراع