آئین نامه طرح همکاری با ایرانیان غیرمقیم (تفاهم نامه دانشگاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان)

در راستای نیل به اهداف بلند مدت چشم انداز علمی کشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی دانشمندان و متخصصان ایرانی غیرمقیم (که از این پس “محقق” نامیده می شوند) این طرح همکاری به منظور انتقال دانش، تجربه، و ایده‌های فناورانه به کشور توسط معاونت امور بین‌الملل و تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری‌ دانشگاه تهران به‌عنوان “پایگاه تخصصی همکار” اجرا می گردد تا در قالب حمایت از انجام دوره‌های علمی و تحقیقاتی همچون پسا دکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، تعریف پروژه‌های فناوری کوتاه مدت و بلندمدت و برگزاری سخنرانی‌ها و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط موثر محقق و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری نماید.

آیین نامه طرح

(Visited 61 times, 1 visits today)