اطلاعیه شماره ۲ – بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

اطلاعیه شماره ۲ – بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

۱- با عنایت به اینکه در خصوص انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه، گزارش اخذ شده از سامانه rtis ملاک بررسی و انتخاب می‌باشد، لذا چنانچه اعضا محترم هیئت علمی، متقاضی شرکت در رقابت انتخاب برگزیدگان جشنواره هستند، ضرورت دارد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ نسبت به تکمیل اطلاعات خود در بخش جشنواره پژوهش سایت معاونت پژوهشی دانشگاه به آدرس   research.ut.ac.ir  و انعکاس موضوع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط اقدام نمایند.

۲- اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارشناسان محترم پژوهشی با مراجعه به سایت مذکور و مطالعه آئین نامه‌های جشنواره، در صورت دارا بودن شرایط لازم برای انتخاب طرح پژوهشی کاربردی منتخب (برجسته، نمونه و ویژه)، دستاورد پژوهشی ویژه، رساله و پایان نامه نمونه و کارشناس پژوهشی نمونه، در خصوص تکمیل فرم‌ها در بخش ثبت نام متقاضیان و ارائه مدارک مربوط حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۲ اقدام نمایند.

موعد ارسال مدارک از واحدها به اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۷  می‌باشد.  مدارک مربوط به انتخاب طرح‌های پژوهشی کاربردی منتخب نیز می باید همراه با فرم انتخاب طرح‌های کاربردی در موعد ذکر شده به اداره کل پژوهش‌های کاربردی ارسال شود.

(Visited 2,199 times, 1 visits today)