اطلاعیه شماره ۱- بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه می رساند:

انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه، برجسته، نمونه و جوان نمونه در جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶ مطابق آیین نامه های مربوط، بر اساس امتیاز فعالیت‌های پژوهشی اعضای محترم هیئت علمی به شرح زیر صورت می‌گیرد:

پژوهشگر پیشکسوت نمونه :امتیاز فعالیت‌های پژوهشی بعد از بازنشستگی تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵

پژوهشگر برجسته: امتیاز فعالیت‌های پژوهشی طول خدمت از تاریخ اولین حکم استخدامی در دانشگاه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵

پژوهشگر نمونه :امتیاز فعالیت‌های پژوهشی ۵ سال اخیر از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵

پژوهشگر جوان نمونه :امتیاز فعالیت‌های پژوهشی از تاریخ استخدام در دانشگاه تهران تا پایان اسفندماه سال ۱۳۹۵

خواهشمند است با عنایت به اینکه در‌نظر است نفرات برتر هر کمیسیون براساس اطلاعات موجود در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی و فناوری دانشگاه (RTIS) انتخاب شوند، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به تکمیل و رفع‌ نقص اطلاعات موجود در سامانه مذکور اقدام فرمایید.

بدیهی است اعضای محترم هیئت علمی پس از بار‌گذاری موارد جدید و رفع نقص موارد قبلی در سامانه، ضمن اطلاع به معاونت پژوهشی واحد ذیربط، ارزیابی و ثبت امتیاز آن موارد را پیگیری خواهند نمود.

ضمناً فعالیت های پژوهشی سال ۱۳۹۵ که در حال حاضر در سامانه (RTIS)  بدون امتیاز مشاهده می شود،پس از اعمال آیین نامه گرنت مصوب سال ۱۳۹۶ در سامانه، مورد ارزیابی و امتیازدهی کارشناسان پژوهشی واحدهای مربوط قرار می گیرد.

 

(Visited 364 times, 1 visits today)