اطلاعیه شماره ۷- اطلاعیه مربوط به منتخبین جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶

از منتخبین محترم که انتخابشان درجشنواره پژوهش و فناوری سال جاری دانشگاه به ایشان اعلام شده است، درخواست  می شود در اسرع وقت فایل مربوطه (کلیک روی فایل مرتبط در ذیل اطلاعیه) را تکمیل نموده وحداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۷به آدرس amohaji@ut.ac.ir نزد سرکارخانم عراقی معاون محترم علم سنجی اداره کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی دانشگاه ارسال نمایند.
ضمناً خواهشمند است درارسال مدارک موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
–   با عنایت به اینکه فرم های تکمیلی برای درج در ویژه نامه جشنواره مورد استفاده قرار می گیرد، به هیچ عنوان اطلاعات از یک صفحه تجاوز ننموده ودرمواردی که به”تعداد” اشاره شده است فقط تعداد دستاورد ها ذکر شده و از توضیحات اضافی خودداری شود.
–  عکس مناسب برای درج در ویژه نامه با اندازه ۴*۳ سانتیمتر با کیفیت dpi ۳۰۰ و با فرمت jpg   یا  jpeg  اسکن و ارسال شود.

  شماره تلفن همراه نیز برای موارد ضروری حتما” اعلام شود.
به منظور شرکت در مراسم جشنواره، ساعت ۹:۱۵ روز سه شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ در محل تالار علامه امینی دانشگاه تهران حضور داشته باشند و به بخش پذیرش منتخبین مراجعه نمایند.

 1.   دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع کارشناسی ارشد
 2. دانشجوی پژوهشگر نمونه مقطع دکتری
 3. پایان نامه نمونه مقطع کارشناسی ارشد
 4.  رساله نمونه مقطع دکتری
 5. دستاورد پژوهشی ویژه
 6. طرح کاربردی برجسته
 7. طرح کاربردی نمونه
 8.  طرح پژوهشی بنیادی برجسته
 9. طرح پژوهشی بنیادی نمونه
 10. پژوهشگر برجسته
 11.  پژوهشگر جوان نمونه
 12. پژوهشگر نمونه
 13. پژوهشگر پیشکسوت نمونه
 14. کارشناس پژوهشی نمونه

(Visited 569 times, 1 visits today)