برگزاری کارگاه آموزشی قراردادهای پژوهشی کاربردی در دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی «بررسی آخرین مصوبات، قوانین و مقررات بخش بیمه، مالیات، تضامین و قراردادهای پژوهشی کاربردی» در دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی «بررسی آخرینمصوبات، قوانین و مقررات بخش بیمه، مالیات، تضامین و قراردادهای پژوهشی کاربردی» ۱۵ و ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران با حضور دکتر رحمت ستوده قره‌باغ، قائم مقام معاون پژوهشی و مدیرکل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه و نمایندگان پژوهش‌های کاربردی واحد‌های صف و ستاد برگزار شد.

در این کارگاه آخرین دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی موضوعاتی چون کسورات قراردادها، بیمه تأمین اجتماعی و تضامین مورد نیاز جهت عقد قراردادها موردبحث و بررسی قرار گرفت.

تاکید بر اهمیت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی به‌عنوان یکی از موارد ضروری در عقد قراردادهای پژوهشی کاربردی، تاکید بر موضوع آموزش به منظور ارتقای سطح دانش و معلومات تخصصی همکاران و با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه عقد قراردادها به اعضای هیأت علمی و کارفرمایان، تاکید بر ایجاد و تثبیت پست‌های کارشناس مسئول پژوهش‌های کاربردی در تمامی واحدها از جمله موارد مورد بحث در این نشست بود.

(Visited 55 times, 1 visits today)