بیستمین جلسه کارشناسان اداره کل پژوهش های کاربردی دانشگاه تهران برگزار شد.

بیستمین جلسه کارشناسان پژوهش های کاربردی روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۸ با حضور جناب آقای دکتر ستوده، معاون و کارشناسان حوزه اداره کل در سالن شورای معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه گزارش بازدید همکاران ستاد از واحد های صف درخصوص بررسی مشکلات و مسائل قراردادهای کاربردی مطرح شد. همچنین برنامه شش ماهه و سالانه منظم بازدید های ادواری از واحد های صف در سال ۱۳۹۷ ارائه گردید. در ادامه همکاران در خصوص اختتام طرح های کاربردی گزارشی را ارائه نمودند. همچنین برنامه آموزشی توسط همکاران ارائه گردید و مقرر شد در جلسات آتی نیز  برنامه های آموزشی در حوزه های مختلف با رویکرد جدید ارائه گردد. سپس در خصوص نشست با نمایندگان پژوهش های کاربردی در سطح دانشگاه بحث و بررسی شد.

(Visited 39 times, 1 visits today)