تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶

اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶ دانشگاه با مدیریت آقای دکتر طاهری نیا و حضور خانم ها و آقایان: مهدی احمدی تنکابنی،مهندس مجید بحرینی، مژگان رحیم زاده،معصومه رحیمی، مرضیه عموحاجی عراقی،مهندس نوید علیزاده، علی فقیه ملک مرزبان، مهندس محمد علی گودرزی و سید داود توکلی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.

(Visited 139 times, 1 visits today)