تشکیل اولین جلسه کمیته ارتقاء سلامت روانی دانشجویان

اولین جلسه کمیته پژوهشی ارتقاء سلامت روانی دانشجویان به منظور بحث و بررسی پیرامون نحوه اجرایی نمودن دستورالعمل حمایت از رساله‌ها / پایان‌نامه‌های مرتبط با مسائل فرهنگی روانی اجتماعی دانشجویان دانشگاه با حضور خانم‌ها و آقایان دکتر هادی بهرامی احسان، حمید پیروی، دکتر الهه حجازی‌موغاری، حسین داورزنی، دکتر رضا رستمی، دکتر علی‌باقر طاهری نیا، مهندس زهره دباغی و مریم خادمی در محل اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی تشکیل گردید.

این دستورالعمل بر اساس پیشنهاد شورای سیاستگذاری بهداشت روان دانشگاه که با حضور ریاست محترم دانشگاه تشکیل می‌شود تهیه شده است.

 

(Visited 35 times, 1 visits today)