گزارش پیاده سازی طرح ایجاد گوگل اسکالر

برای کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران

محل اجرا: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران

مجری طرح: دکتر سپیده فهیمی فر

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

با همکاری معاونت علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

۱۳۹۵

 گوگل اسکالر سایتیشن

گوگل اسکالر سایتیشن چیست؟

یکی از امکانات گوگل اسکالر است که از سال ۲۰۱۱ راه اندازی شده و امکان دیداری سازی اطلاعات پژوهشگران و رصد استناد به آن ها و روزآمدسازی را با امکان ساخت پروفایل به صورت رایگان در اختیار می گذارد.

از مزایای این سرویس برای پژوهشگران می توان موارد زیر را نام برد:

  • امکان پیگیری ارجاعات نویسندگان به مقالات خود
  • امکان رصد روزآمد استنادهای داده شده به آثار نویسندگان
  • امکان دیداری سازی آثار یک موسسه و نشاندهنده ی خروجی علمی آن
  • امکان افزایش دیداری سازی و اهمیت مقالات منتشر شده از سوی اساتید و پژوهشگران
  • امکان محاسبه اچ ایندکس پژوهشگران به صورت خودکار برمبنای تعداد مقالات و ارجاعات
  • امکان ورود خودکار و یا دستی مشخصات مقالات، کتاب ها، مقالات کنفرانس ها و …
  • امکان نشان دادن علایق پژوهشی و پیدا نمودن سایر پژوهشگران دارای علایق مشترک با علایق ما و تشکیل تیم های پژوهشی
  • افزایش مشارکت در تیم های تحقیقاتی اهمیت گوگل اسکالر در سنجش وبومتریکس
  • استفاده ی وبومتریکس از گوگل اسکالر سایتیشن به منظور رتبه بندی دانشگاه ها
  • توجه به ده نفر برتر به لحاظ استناددهی در گوگل اسکالر سایتیشن و حذف نفر اول و در نظرگرفتن سایر افراد در رتبه بندی بر مبنای گوگل اسکالر سایتیشن[۱]

 طرح ایجاد پروفایل گوگل اسکالر

با توجه به اهمیت دیداری سازی اطلاعات در گوگل اسکالر و افزایش میزان استنادها، تیم پژوهشی متشکل از دانشجویان رشته ی علم اطلاعات و دانش شناسی با راهنمایی دکتر سپیده فهیمی فر از اواسط بهمن ماه ۱۳۹۵ به ایجاد این پروفایل برای کلیه ی اساتید اعضای هیات علمی  دانشگاه تهران پرداختند.

فاز اول پروژه: برگزاری کارگاه آموزشی از سوی سرکار خانم دکتر سپیده فهیمی فر

فاز دوم پروژه: ارائه ی نامه به دانشجویان و معرفی آن ها به واحدها و دانشکده های مربوطه

فاز سوم پروژه: استخراج نام و مشخصات اساتید به تفکیک دانشکده ها به زبان انگلیسی

فاز چهارم پروژه: بررسی تعداد  اساتید عضو هیات علمی دانشگاه تهران در سایت گوگل اسکالر سایتیشن و آگاهی از تعداد

فاز پنجم پروژه : الزام دانشجویان به دانشکده ها و اقدام برای ساخت پروفایل گوگل اسکالر با تعیین وقت قبلی

دانشگاه تهران در گوگل اسکالر سایتیشن

طرح ایجاد پروفایل گوگل اسکالر در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ شروع شد. در ابتدای طرح دانشجویانی انتخاب شدند و در تاریخ ۱۵ اسفندماه کارگاه آموزشی در ارتباط با ایجاد پروفایل به مدت دو ساعت برای دانشجویان در ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در فاز دوم پروژه صرفا دانشکده های دانشگاه تهران در شهر تهران و کرج مورد نظر بوده اند.

در مجموع ۲۹ دانشجو از رشته ی علم سنجی و علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان نمایندگان پروژه ساخت گوگل اسکالر مشارکت کردند. برای هر دانشجو تعدادی دانشکده  مشخص شد. در بخش اول پروژه شناسایی نام و نام خانوادگی اساتید به فارسی و انگلیسی و گردآوری آن در اکسل انجام شد. سپس دانشجویان به بررسی وجود یا عدم وجود پروفایل برای هر یک از اساتید دانشکده ها پرداختند.

 در رشته های الهیات و معارف اسلامی، طراحی صنعتی، مطالعات جهان، معارف و اندیشه اسلامی، هنرهای نمایشی و موسیقی  هیچ یک از اساتید دارای پروفایل نبوده اند.

در رشته ی مهندسی برق و کامپیوتر تعداد کثیری از اساتید دارای پروفایل گوگل اسکالر بوده اند.

بررسی ها نشان داد که برخی از اعضای هیات علمی اگرچه دارای پروفایل گوگل اسکالر هستند اما وابستگی دانشگاهی یاموسسه ای آن ها متفاوت بوده و با نام دانشگاه تهران نیست. بعلاوه در مقطع تحصیلی دیگری این پروفایل را درست کرده اند و اقدام به بروزرسانی آن نکرده اند.

اساتید دارای پروفایل گوگل اسکالر سایتیشن براساس دانشکده

تا تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ تعداد ۱۳۵۹ نفر از پژوهشگران با وابستگی دانشگاه تهران اقدام به ایجاد پروفایل در گوگل اسکالر سایتیشن و حداقل یک استناد را به خود اختصاص داده اند در بهمن ماه سال ۱۳۹۵،  ۴۲۱ نفر از اعضای هیات علمی دارای پروفایل گوگل اسکالر و ۱۵۱۳ نفر دارای این پروفایل نیستند..  و با گذشت این پروژه تعداد ۲۳۱۲ پروفایل پژوهشی تا تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۶ در سایت گوگل اسکالر سایتیشن ثبت شده است. یعنی در فرصت بدست آمده تعداد ۹۵۳ پروفایل پژوهشی به مجموعه اضافه شده است، که از این میان علاوه بر اساتید درصد بالایی به دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه تهران اختصاص دارد.

نمودار۱- تعداد اساتید دارای پروفایل گوگل اسکالر سایتیشن در فاز ابتدایی پروژه

در فاز نهایی  پروژه دانشجویان با مراجعه به دانشکده ها توانستند برای نزدیک به ۸۵ درصد از اساتیدی که دارای این پروفایل نبوده اند، ایجاد نمایند. با این حال انجام این پروژه با مشکلات فراوانی نظیر نبود اساتید در دفتر کار با وجود چندین بار مراجعه، عدم همکاری برخی دانشکده ها با وجود ارسال نامه از سوی معاونت، امتناع برخی اساتید از ساخت این پروفایل همراه بود. از مهمترین ارزش افزوده های این پروژه افزایش تعداد استناد به آثار اعضای هیات علمی بوده است. بعلاوه رتبه ی دانشگاه تهران در سطح ملی در گوگل اسکالر سایتیشن در  رتبه بندی وبومترکیس(توجه به ده نفر برتر به لحاظ استناددهی در گوگل اسکالر سایتیشن و حذف نفر اول و در نظرگرفتن سایر افراد در رتبه بندی بر مبنای گوگل اسکالر سایتیشن[۲])  با توجه به گوگل اسکالر سایتیشن در  مقایسه با سایر دانشگاه رتبه دوم ملی را به خود اختصاص داده است.

[۱] http://www.webometrics.info/en/node/169

[۲] http://www.webometrics.info/en/node/169

 

(Visited 232 times, 1 visits today)