جذب پژوهشگران پسادکتری

آئین نامه دوره تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه تهران

آئین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در سال ۱۳۹۷

فرم تسویه حساب و تقاضای صدور گواهی دوره پسادکتری دانشگاه تهران

شرایط و ضوابط پذیرش پسادکتری

دانش‌آموختگان دوره دکتری که از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته باشد، و دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشند.

گزینش پژوهشگران پسادکتری از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و براساس پروپوزال تحقیقاتی انجام می‌شود.

طول دوره: قرارداد دوره پسادکتری به‌صورت یک‌ساله منعقد می‌گردد و  برای مدت دوسال دیگر مطابق شرایط مندرج در آئین نامه فوق قابل تمدید می‌باشد.

لطفا” جهت جذب و پذیرش دوره پسادکتری نسبت به تکمیل فرمهای این اداره کل که در قسمت فرایند اداری جذب پژوهشگر نیز موجود می باشد اقدام نمایید.

ضمنا سازمان‌های حمایت کننده و تامین منابع مالی از طرحهای پژوهشگران پسادکتری ایرانی(داخلی و غیرمقیم) به شرح ذیل می باشد : 

۱. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

۲. بنیاد ملی نخبگان (دارندگان جوایز شهید علامه طباطبایی و شهید چمران )

۳. ستاد نانو

۴. ستاد راهبردی علوم و فناوری‌های روانشناختی

۵. فدراسیون سرآمدان علمی کشور

۶. توافق استاد و پژوهشگر مطابق آئین نامه داخلی دانشگاه

۷. طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم

کارشناس ارزیابی و جذب  : آزاده کریمی 

تلفن : ۶۶۹۷۰۱۸۷ و ۶۱۱۱۳۱۲۱ 

(Visited 8,460 times, 9 visits today)