پژوهشگران همکار در طرح ایرانیان غیر مقیم

تسهیلات طرح همکاری با متخصصان ایرانی غیرمقیم (تفاهم‌نامه معاونت علمی و فناوری و بنیاد ملی نخبگان)

  1. دوره پسادکتری Postdoc
  2. دوره فرصت مطالعاتی Sabbatical Leave
  3. همکاری به عنوان استاد مدعو و معین Visiting Professors
  4. برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی Lecture & Workshop

آئین‌نامه طرح

(Visited 166 times, 1 visits today)