اعتبارسنجی نشریات

فهرست نشریات بین المللی نامعتبر

اعتبارسنجی نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و بین المللی

 

نشریات داخلی 

معتبر داخلی : 

  • برای مشاهده اطلاعات نشریات معتبر داخلی و مصوب وزارت علوم می توانید به سایت زیر مراجعه کرده و فرایند اعتبار نشریات علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را ملاحظه نمایید. 
  • نشانی جستجوی آنلاین نشریات معتبر وزارت علوم

باستحضار می رساند چنانچه نشریه ای در لیست نشریات مصوب وزارت علوم، بهداشت و حوزه های علمیه به شرح فوق نباشد قابل تایید و امتیازدهی توسط این معاونت نمی باشد . لذا در انتخاب نشریات علمی – پژوهشی مصوب وزارتین جهت انتشار مقالات فارسی دقت شود. 

نشریات بین المللی 

نشریات نامعتبر بین المللی

فهرست نشریات نامعتبر وزارت علوم 

فهرست نشریات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

باستحضار می رساند فهرست نشریات نامعتبر اعلام شده، نشریاتی است که توسط وزارت علوم، دانشگاههای معتبر در سطح کشور و کمیته اعتبارسنجی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران نامعتبر اعلام شده و این معاونت نسبت به ادغام کلیه فهرست ها اقدام نموده است ، این فهرست در پایان هر ماه به روزرسانی می گردد.

معتبر بین المللی 

بدیهی است کلیه نشریات دارای ضریب کیفیت (Q) در پایگاه استنادی wos به شرط آنکه اوپن اکسس اجباری نباشند و در فهرست نشریات نامعتبر قرار نداشته باشند مورد تایید این دانشگاه می باشد، لذا قبل از انتشار مقاله می بایست نشریه مورد نظر را در لیست نشریات نامعتبر جستجو نمایید، نشریاتی که دارای نمایه JCR می باشند ممکن است در لیست نشریات نامعتبر نیز معرفی شده باشند. 

با توجه به انتشار لیست سفید نشریات در سایت دانشگاه در سال ۱۳۹۵ ، باستحضار می رساند لیست مذکور مورد بازبینی قرارگرفته و می بایست تنها با مراجعه به فهرست های منتشر شده در این صفحه نسبت به تعیین اعتبار نشریه اطمینان حاصل نمایید. لذا لیست سفید سال ۱۳۹۵ از اعتبار خارج گردیده است.

باطلاع کلیه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان ، پژوهشگران و کارشناسان حوزه پژوهشی واحدهای تابعه دانشگاه می رساند جهت استعلام از اعتبار نشریه مورد نظر می بایست نسبت به تکمیل اطلاعات نشریه مطابق جدول زیر اقدام نموده و فایل تکمیل شده را به آدرس پست الکترونیکی کمیته اعتبارسنجی دانشگاه ارسال نمایند. بدیهی است چنانچه اطلاعات درخواستی مطابق فرم زیر تکمیل نشود به هیچ درخواستی پاسخ داده نخواهد شد. 

فرم درخواست استعلام نشریات

 

 

شماره تماس واحد علم سنجی و کمیته اعتبارسنجی  : ۶۱۱۱۲۸۰۶ 

آدرس پست الکترونیکی کمیته اعتبارسنجی دانشگاه : Validjournal@ut.ac.ir

(Visited 19,664 times, 12 visits today)