همکاران اداره کل پژوهش های کاربردی

هادی غفوریان یاورپناه

تلفن: ۶۶۹۷۰۱۷۸

دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷-۰۲۱

عباس حسینقلی زاده
تلفن :۶۱۱۱۳۱۱۶ – ۶۶۹۷۰۱۷۸
دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷
پست الکترونیک: hoseingholizdh@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهدی بلالی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۴ – ۶۶۴۸۴۷۶۸
پست الکترونیک: m.balali@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم پایه (پردیس علوم، مؤسسه ژئوفیزیک و مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک)، کمیسیون هنر و معماری، تفاهم نامه‌ها

زینب جوانمردی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۵ – ۶۶۴۹۲۸۴۹
پست الکترونیک: javanmrd@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم انسانی (دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی، معارف و اندیشه اسلامی)، پردیس‌های اقماری، آمار، اطلاعات و گزارشات، آئین نامه‌ها، سامانه RTIS و گرنت طرح‌های کاربردی

محمد رئوف حیدری
تلفن: ۶۶۴۸۵۷۶۰- ۳۱۲۹
پست الکترونیک:
حوزه کارشناسی: امور همایش‌ها- اطلاع رسانی‌ها

مهدی شریفی آشتیانی
تلفن: ۶۱۱۱۳۷۸۰ – ۶۶۴۹۴۹۲۴
پست الکترونیک: msharify@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون فنی (پردیس دانشکده‌های فنی و دانشکده علوم و فنون نوین)

اصغر طاهری
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۸ – ۶۶۴۸۹۰۶۵
پست الکترونیک: ataheri@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی (پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، ابوریحان، دانشکده دامپزشکی و محیط زیست و مرکز تحقیقات بین المللی بیابان)، کمیسیون علوم انسانی (دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی، مطالعات جهان، زبان و ادبیات خارجی و پردیس فارابی).

 

محمدرضا میری
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۹ – ۶۶۹۷۰۴۱۸
پست الکترونیک: miri1341@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری (دانشکده مدیریت، اقتصاد، روانشناسی و علوم تربیتی، کارآفرینی، جغرافیا وعلوم اجتماعی)، برگزاری نشست‌های علمی و تخصصی اساتید جوان

فاطمه نعیمی خندابی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۸ – ۶۶۴۸۹۲۴۸
پست الکترونیک: fnaeemi@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: دبیرخانه طرح‌های کلان دانشگاه- دبیرخانه قطب‌های علمی و کرسی‌های صنعتی – دبیرخانه استاد ممتازی – برگزاری نشست‌های نمایندگان پژوهش‌های کاربردی – دبیر جلسات شورای پژوهش‌های کاربردی

مسعود یوسفی
تلفن: ۶۱۱۱۳۱۱۵ – ۶۶۴۸۹۲۴۹
پست الکترونیک: myousefi@ut.ac.ir
حوزه کارشناسی: پروژه‌های کاربردی مراکز و مؤسسات پژوهشی – مراکز و مؤسسات پژوهشی

(Visited 1,312 times, 1 visits today)