مدیر کل پژوهش های کاربردی

رحمت ستوده قره باغ (حکم)

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی

پست الکترونیک: sotudeh@ut.ac.ir

تلفن: ۶۶۹۷۰۱۷۸ -۰۲۱

دورنگار: ۶۶۹۷۰۰۹۷ – ۰۲۱

[رزومه فارسی] [رزومه انگلیسی]

(Visited 696 times, 1 visits today)