جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران -آذرماه ۱۳۹۶    اطلاعیه شماره (۱) بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه    اطلاعیه شماره ۲- فراخوان شرکت در بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه    اطلاعیه شماره ۳- جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه    اطلاعیه شماره ۴ : فهرست نشریات معتبر و نامعتبر    اطلاعیه شماره ۵: رصد برگزیدگان سال قبل جشنواره    اطلاعیه شماره ۶: استخراج و معرفی نفرات برتر لیست برگزیدگان جشنواره    اطلاعیه شماره ۷- اطلاعیه مربوط به منتخبین جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶    مراحل دسترسی کارشناسان پژوهشی واحدها به فرم های ارسال شده متقاضیان


ثبت درخواست متقاضیان شرکت در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

 

(Visited 12,457 times, 1 visits today)