قدردانی از دست اندرکاران بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

این مراسم در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ از ساعت ۹ تا ۱۰:۳۰ با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه و مدیران کل ستادی در اتاق شورای سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه آقای دکتر رحیمیان در خصوص رویکرد شورای پژوهش و فناوری دانشگاه مبنی بر انتخاب کیفی برگزیدگان جشنواره توضیحات مبسوطی ارائه فرموده و از زحمات همکاران ستاد و صف و نیز معاونین پژوهشی واحدها تشکر نمودند.

مراسم با اعطای لوح تقدیر به دست اندرکاران جشنواره به پایان رسید.

(Visited 36 times, 1 visits today)