مراحل ورود به سایت جشنواره جهت رویت فرم های ارسال شده (رساله/ پایان نامه و طرح پژوهشی کاربردی)

مراحل ورود به سایت جشنواره جهت رویت فرم های ارسال شده (رساله/ پایان نامه و طرح پژوهشی کاربردی)

۱-ورود از طریق آدرس:http://resfestival.ut.ac.ir/c/portal/login

۲- استفاده از نام کاربری پست الکترونیکی و رمز عبور دبیر پژوهشی برای ورود

۳- پاسخ به یکی از سوالات مطرح شده (نام اولین معلم، اولین شماره تلفن و….)و ورود به سایت جشنواره

۴- از طریق گزینه برو به (سمت چپ بالا)  گزینهcontrol panel انتخاب شود.

۵-گزینه فرم ساز از منوی سمت راست انتخاب گردد.

۶-موارد ارسال شده قابل رویت و دسترسی خواهند بود که با کلیک روی هر مورد می توان فرم و اطلاعات مربوط به متقاضی را مشاهده و طبق آیین نامه مورد بررسی قرار داد.

(Visited 555 times, 1 visits today)