مصوبه های شورای پژوهش و فناوری دانشگاه در خصوص آیین نامه های جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۷

مصوبه های جلسه شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به تاریخ ۱۶/‏۰۴/‏۹۷در خصوص بازنگری آئین نامه‌های جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به شرح زیر می باشد:

۱- آئین نامه” انتخاب طرح‌های پژوهشی برجسته و نمونه بنیادی دانشگاه تهران” لغو گردید.

۲- آئین نامه انتخاب داشجوی پژوهشگر نمونه و رساله / ‏‬ پایان نامه نمونه دانشگاه تهران با حذف بخش انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه با عنوان جدید “آئین نامه انتخاب رساله‌ها / ‏‬ پایان نامه‌های نمونه دانشگاه تهران” مورد بازنگری قرار گرفت.

آیین نامه انتخاب رساله ها / پایان نامه های نمونه دانشگاه تهران

 

(Visited 566 times, 1 visits today)