معرفی آزمایشگاه نمونه – جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۷

نظر به اینکه بیست و هفتمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری در هفته آخر آذرماه سال جاری برگزار می‌گردد، مقرر گردید تا آزمایشگاه نمونه دانشگاه حداکثر تا تاریخ ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ ،توسط اداره کل خدمات پژوهشی و انتشارات دانشگاه به این اداره کل معرفی گردد.

(Visited 96 times, 1 visits today)