چهارمین همایش بین المللی انرژی خورشیدی

رییس همایش: آقای دکتر مجتبی اردستانی

دبیر علمی همایش: آقای دکتر علیرضا نورپور

آدرس وبسایت همایش 

تاریخ شروع همایش: ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

آخرین مهلت ارائه خلاصه مقاله: ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

آخرین مهلت ارائه مقاله: ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

محورهای همایش: 

– PV Systems

– Solar Lighting

– Solar Collectors

– Solar Thermal Storage

– Solar Thermal Electricity

– Net Zero Energy Buildings

– Solar Cooling and Air Conditioning

– Solar Energy Strategies and Policies

– Solar Architecture and Building Integration

– Solar Radiation availability and Resource Forecasting

– Solar Heat for Domestic, Industrial and Commercial Applications

 

(Visited 54 times, 1 visits today)