تشکیل پنجمین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه سال ۱۳۹۶

پنجمین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صبح روز سه شنبه ۱۳۹۶/۷/۲۵ در محل اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر صنیعی پور طرح پیشنهادی خود برای آرایش صحنه تالار علامه امینی در روز مراسم را ارائه نمودند که با موافقت اعضای کمیته روبرو شد.

در این جلسه چگونگی پخش مراسم از طریق وبینار نیز توسط آقای دادرس نماینده مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه اعلام شد.

 

(Visited 105 times, 2 visits today)