شاخص هرش (H-index) از گوگل اسکالر برای ترفیع و ارتقای اساتید

اعضای محترم هیئت علمی نظر به دریافت اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی و نیز شاخص هرش (H-index) از گوگل اسکالر برای ترفیع و ارتقای اساتید، ضمن ارسال فایل راهنمای ایجاد گوگل اسکالر برای آن دسته از اعضای هیئت علمی که تا کنون موفق به ایجاد آن نشده اند، درخواست می شود حداکثر تا پایان آبان ماه اقدام به ایجاد گوگل اسکالرنمایند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر در این زمینه با آدرس ذیل مکاتبه نمایید. با تشکر مدیرکل برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی- محمدرضا نقوی sfahimifar@ut.ac.ir دکتر سپیده فهیمی‌فر - عضو ه...
بیشتر