حمایت معاونت پژوهش دانشگاه تهران از پایان نامه‌های دانشجویی با موضوعات روان‌شناختی و اجتماعی- فرهنگی دانشگاهیان

حمایت دانشگاه تهران از پایان نامه‌های دانشجویی با موضوعات روان‌شناختی و اجتماعی- فرهنگی دانشگاهیان

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد/دکتری) در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و رفتاری که موضوع رساله یا پایان نامه خود را با هدف ارتقای سلامت روانی، اجتماعی و فرهنگی دانشجویان و دانشگاهیان اختصاص دهند، مورد حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه تهران قرار می‌گیرند.

دانشجویان می‌توانند پس از تصویب موضوع رساله/ پایان‌نامه خود در محورهای ذکر شده توسط گروه آموزشی مربوطه، جهت دریافت حمایت‌های مورد نظر به معاونت پژوهشی دانشکده مراجعه کرده و درخواست خود را جهت بهره‌مندی از حمایت‌های مالی چهار برابری و همچنین سایر حمایت‌های اجرایی ارائه نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به معاونت پژوهشی دانشکده خود مراجعه نمائید.

پیوست شماره ۲

پیوست شماره ۳ /پیوست

پیوست شماره ۴

http://research.ut.ac.ir/wp-content/uploads/2017/10/پیوست-۴.docx

(Visited 113 times, 1 visits today)