بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران -آذرماه ۱۳۹۶

بیست و ششمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه در آذرماه سال جاری همزمان با هفته پژوهش و فناوری تشکیل خواهد شد.

در این جشنواره از برگزیدگان پژوهشی دانشگاه تقدیر به عمل خواهد آمد.

 

(Visited 226 times, 1 visits today)