نهمین همایش و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات

با توجه به اهميت روزافزون راه ­ها در صنعت کشور، لزوم جهت ‏دهی به مطالعات، طرح ‏ها و مسائل اجرايی اين حوزه نیز نیازمند توجه ویژه­ ای است. ايجاد و تقويت ظرفيت مطالعاتی و اجرايی در کشور، يک راهبرد اساسی برای دستيابی به اهداف برنامه های توسعه، تبادل اطلاعات، ارتقای عملکردها و توسعه توانمندی های فنی می­ باشد. در همين راستا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به عنوان متولی دولتی این امر به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقای دانش فنی اين صنعت و توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی، پژو...
بیشتر

چهارمین همایش بین المللی انرژی خورشیدی

رییس همایش: آقای دکتر مجتبی اردستانی دبیر علمی همایش: آقای دکتر علیرضا نورپور آدرس وبسایت همایش  تاریخ شروع همایش: 1396/09/05 آخرین مهلت ارائه خلاصه مقاله: 1396/08/03 آخرین مهلت ارائه مقاله: 1396/07/03 محورهای همایش:  - PV Systems - Solar Lighting - Solar Collectors - Solar Thermal Storage - Solar Thermal Electricity - Net Zero Energy Buildings - Solar Cooling and Air Conditioning - Solar Energy Strategies and Policies - Solar Architecture and Buildin...
بیشتر

برگزاری کارگاه آموزشی قراردادهای پژوهشی کاربردی در دانشگاه تهران

کارگاه آموزشی «بررسی آخرین مصوبات، قوانین و مقررات بخش بیمه، مالیات، تضامین و قراردادهای پژوهشی کاربردی» در دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، کارگاه آموزشی «بررسی آخرینمصوبات، قوانین و مقررات بخش بیمه، مالیات، تضامین و قراردادهای پژوهشی کاربردی» ۱۵ و ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۶ در دانشکده فنی کاسپین دانشگاه تهران با حضور دکتر رحمت ستوده قره‌باغ، قائم مقام معاون پژوهشی و مدیرکل پژوهش‌های کاربردی دانشگاه و نمایندگان پژوهش‌های کاربردی واحد‌های صف و ستاد برگزار شد....
بیشتر