برگزاری کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶

بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در کارنمای جشنواره، کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی در محل معاونت پژوهشی دانشگاه در حال تشکیل می باشد. در این جلسات مدارک ارسالی اعضای هیئت علمی و دانشجویان به منظور انتخاب برگزیدگان جشنواره مورد ارزیابی قرار می گیرد. تاکنون جلسات کمیسیون های علوم پایه و فنی برگزار شده اند. بدیهی است نتایج این کمیسیون ها برای تأیید نهایی به کمیته داوری  جشنواره ارائه خواهد شد. در این جلسات مدارک ارسالی اعضای هیئت علمی و دانشجویان به منظور انتخاب برگزیدگان جشنواره مورد ارزیابی ق...
بیشتر

تشکیل پنجمین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه سال ۱۳۹۶

پنجمین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه صبح روز سه شنبه 1396/7/25 در محل اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه آقای دکتر صنیعی پور طرح پیشنهادی خود برای آرایش صحنه تالار علامه امینی در روز مراسم را ارائه نمودند که با موافقت اعضای کمیته روبرو شد. در این جلسه چگونگی پخش مراسم از طریق وبینار نیز توسط آقای دادرس نماینده مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه اعلام شد.  
بیشتر

تشکیل چهارمین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶

چهارمین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال جاری دانشگاه در محل اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل شد. در این جلسه ضمن ارائه میان پرده های تصویری و عکس های از طرح سن مراسم سال گذشته، پیشنهاداتی از سوی اعضاء به منظور اقدامات بهینه در خصوص موارد مذکور ارائه شد.
بیشتر

تشکیل اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۶

اولین جلسه کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری سال 1396 دانشگاه با مدیریت آقای دکتر طاهری نیا و حضور خانم ها و آقایان: مهدی احمدی تنکابنی،مهندس مجید بحرینی، مژگان رحیم زاده،معصومه رحیمی، مرضیه عموحاجی عراقی،مهندس نوید علیزاده، علی فقیه ملک مرزبان، مهندس محمد علی گودرزی و سید داود توکلی روز سه شنبه مورخ 1396/4/13 در معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.
بیشتر