همایش ملی مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا

در راستای افزایش و تقویت پیوند میان حوزه ی دانشگاه و فرآیند های اخذ تصمیم و با هدف تولید و اشاعه ی دانش بومی در حوزه ی مطالعات راهبردی دانشگاه تهران در دومین سال برگزاری کفرانس امنیتی تهران، پیش همایش مخاطرات زیست محیطی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا را برگزار می نماید، و از عموم فرهیختگان ، صاحبنظران ، استادان و دانشجویان گرامی برای همکاری با همایش ملی دعوت به عمل می آورد. رئیس همایش: آقای دکتر محمدرضا تخشید دبیر علمی همایش: خانم دکتر الهه کولائی محورهای همایش: ریزگرد‌ها، فرسایش خاک و ...
بیشتر

چهارمین همایش بین المللی انرژی خورشیدی

رییس همایش: آقای دکتر مجتبی اردستانی دبیر علمی همایش: آقای دکتر علیرضا نورپور آدرس وبسایت همایش  تاریخ شروع همایش: 1396/09/05 آخرین مهلت ارائه خلاصه مقاله: 1396/08/03 آخرین مهلت ارائه مقاله: 1396/07/03 محورهای همایش:  - PV Systems - Solar Lighting - Solar Collectors - Solar Thermal Storage - Solar Thermal Electricity - Net Zero Energy Buildings - Solar Cooling and Air Conditioning - Solar Energy Strategies and Policies - Solar Architecture and Buildin...
بیشتر