نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

به منظور تشریح برنامه های بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه، نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران رسانه ها ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۷ در اتاق شورای معاونت پژوهشی دانشگاه تشکیل گردید.

در این جلسه گزارش برگزیدگان بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و گزارش فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه در سالی که گذشت (۱۳۹۴) توسط معاون محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر محمد رحیمیان بیان شد و در پایان به سئوالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

(Visited 12 times, 1 visits today)