تشکیل جلسه کمیته اجرایی در خصوص بررسی نقاط قوت و ضعف بیست و پنجمین جشنوراه پژوهش و فناوری

در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹ جلسه ای با حضور اعضای کمیته اجرایی و مدیریت آقای دکتر طاهری نیا برگزار شد. در این جلسه اعضاء ضمن تاکید بر با شکوه بودن مراسم نسبت به سال قبل، به بیان نکاتی در خصوص برگزاری هر چه بهتر مراسم در سال آتی پرداختند.

(Visited 25 times, 1 visits today)