اقدامات جدید در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری-۱۳۹۵

 1. ثبت ملی تندیس جشنواره و رونمایی از سند آن

 2. ساخت آهنگ دائمی برای پخش هنگام اعطای جوایز توسط عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

 3. پوشش مراسم جشنواره در قالب وبینار به منظور ایجاد امکان استفاده توسط اعضاء هیأت علمی و دانشجویانی که در سفرهای علمی و خارج از دانشگاه به سر می برند

 4. سفارش انجام طرح پژوهشی با عنوان”ارزیابی تجربه ۲۵ دوره برگزاری جشنواره پژوهش” به عضو محترم هیأت علمی از دانشکده علوم اجتماعی

 5. تهیه و انتشار دو کلیپ ” فراخوان جشنواره” و ” دعوت جهت شرکت در مراسم جشنواره” در کانال تلگرام دانشگاه و کانال تلگرامی پردیس ها و دانشکده ها

 6. تهیه نقاشی پرتره از پژوهشگران پیشکسوت نمونه

 7. استفاده از ظرفیت دانشجویان رشته کارگردانی در تنظیم و کارگردانی برنامه

 8. اقدام به انتخاب برگزیدگان هیئت علمی با مراجعه به گزارش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری دانشگاه(rtis)

 9. قرار گرفتن پوستر جشنواره در slideshow سایت دانشگاه و لینک سایت دانشگاه به سایت جشنواره

 10. دعوت از افراد شاخص خارج از دانشگاه برای شرکت در مراسم

 11. تهیه پوستر دائمی برای جشنواره و تفکیک رنگ های پوستر فراخوان شرکت درجشنواره و پوستر فراخوان شرکت در مراسم

 12. بازنگری آیین نامه های جشنواره

(Visited 13 times, 1 visits today)