همکاری دانشجویان در برگزاری مراسم بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری-۱۳۹۵

همکاری دانشجویان در برگزاری مراسم بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری

در جشنواره امسال همکاری دانشجویان در بخش برگزاری مراسم، نشاط و زیبایی خاصی به مراسم داد.

 

(Visited 13 times, 1 visits today)