برپایی غرفه ارائه دستاوردهای منتخبین

مقرر گردید در جشنواره سال ۱۳۹۶، غرفه هایی از دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران برجسته، طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی برجسته و نیز دستاوردهای پژوهشی ویژه در روز مراسم در تالار علامه امینی برپا شود.

(Visited 52 times, 1 visits today)