تفاهم نامه های ملی

ردیف طرف تفاهم تاریخ انعقاد مدت اعتبار تاریخ انقضا موضوع
۱ بنیاد ملی نخبگان استان یزد ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ پژوهشی-آموزشی
۲ پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ ۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ پژوهشی-علمی
۳ شرکت بین‌المللی کاسپین ایده ویرا ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ ۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ پژوهشی-علمی
۴ صندوق حمایت از پژوهشگران ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ پژوهشی-علمی
۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ پژوهشی
۶ مرکز تحقیقات دفاعی راهبردی ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ ۳ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ پژوهشی-آموزشی
۷ استانداری مازندران ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ پژوهشی
۸ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته (کرمان) ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۶ ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پژوهشی
۹ شرکت فاران ۱۳۹۴/۰۵/۰۱ ۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ پژوهشی
۱۰ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ پژوهشی-آموزشی
۱۱ نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ ۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ پژوهشی-آموزشی
۱۲ سازمان نقشه برداری کشور ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ ۳ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ پژوهشی-فنی
۱۳ دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ ۶ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ پژوهشی-آموزشی
۱۴ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب) ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ۳ ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ پژوهشی-آموزشی
۱۵ پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ پژوهشی-آموزشی
۱۶ شرکت ملی گاز ایران ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ پژوهشی
۱۷ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌ای نفتی ایران ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ پژوهشی
۱۸ شرکت گروه صنعتی گلرنگ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ ۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ پژوهشی-آموزشی
۱۹ پژوهشگاه نیرو ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۵ ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ پژوهشی-آموزشی
۲۰ دانشگاه‌های شریف، امیر کبیر وعلوم پزشکی ایران و تهران ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ ۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ آموزشی-اجرائی
۲۱ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۲ ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ پژوهشی
۲۲ شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ پژوهشی
۲۳ توسعه و نوسازی صنایع معدنی (ایمیدرو) ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ پژوهشی
۲۴ سازمان آب و برق خوزستان ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ پژوهشی
۲۵ سازمان شیلات ایران ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ پژوهشی
۲۶ مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ ۲ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ پژوهشی-علمی-فنی
۲۷ مرکز مطالعات راهبردی ناجا ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۳ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ پژوهشی-آموزشی
۲۸ مرکز ملی فضایی ایران ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ پژوهشی-آموزشی
۲۹ دانشگاه آیت ا… حائری میبد ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ۵ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ پژوهشی-آموزشی
۳۰ سازمان دامپزشکی کشور ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ …… …… پژوهشی
۳۱ دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ ۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ پژوهشی-آموزشی
۳۲ دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ ۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ پژوهشی-آموزشی
۳۳ موسسه مهندسین مشاور توسعه ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۵ ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ پژوهشی
۳۴ شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۵ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ پژوهشی
(Visited 27 times, 1 visits today)