همکاران اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

زهره دباغی

معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه

تلفن: ۶۱۱۱۳۲۲۱ – ۶۶۴۹۳۱۱۱۴

پست الکترونیک: zdabbaghi@ut.ac.ir


مریم خادمی

تلفن: ۶۱۱۱۲۹۵۸ – ۶۶۴۰۰۵۶۶

پست الکترونیک: khademi90@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی:

کمیسیون هنر و معماری (دانشکده معماری، دانشکده شهرسازی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشکده طراحی صنعتی)

کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری (دانشکده اقتصاد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده جغرافیا، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده کارآفرینی، دانشکده مدیریت)

پردیس‌‌های البرز، بین‌المللی کیش و پردیس بین‌المللی ارس

دبیر پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری و کمیسیون هنر و معماری در جشنواره پژوهش و فناوری

کارشناس هسته‌های پژوهشی دانشجویی دانشکده‌های مربوط

کارشناس حمایت از پایان‌نامه/ رساله‌های مرتبط با بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه تهران


مژگان رحیم زاده باوردی

تلفن: ۶۱۱۱۳۱۲۴-۶۶۴۰۰۵۶۶

پست الکترونیک:m_rahimzadeh@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی: کمیسون علوم انسانی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشکده حقوق و علوم سیاسی-دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی-دانشکده الهیات و معارف اسلامی- دانشکده مطالعات جهان-دانشکده معارف و اندیشه اسلامی- مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی-موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارس- پردیس فارابی) – کارشناس کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه – عضو کمیته اجرایی جشنواره پژوهش و فناوری و دبیر کمیته پژوهشی کمیسیون تخصصی علوم انسانی 


مریم شجاعی

تلفن: ۶۶۴۰۰۲۷۳

پست الکترونیک: mshojaee@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی: نظارت بر ارزیابی فعالیت های پژوهشی کمیسیون هنر و معماری – علوم اجتماعی و رفتاری – پردیس‌های کیش، البرز و ارس


سرور شجاعی رنجبر

تلفن: ۶۱۱۱۳۱۴۹- ۶۶۴۶۱۵۰۲

پست الکترونیک: sshojaie@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی: کمیسیون علوم پایه، کمیسیون دامپزشکی، شورای پژوهش و فناوری دانشگاه، کمیسیون راهبردی برنامه ریزی و سیاستگذاری دانشگاه


مریم طوطیان

تلفن:   ۶۶۹۶۳۴۳۸ – ۶۱۱۱۳۱۲۵

پست الکترونیک: mtotian@ut.ac.ir

حوزه کارشناسی: فنی – کشاورزی و منابع طبیعی


 

(Visited 362 times, 3 visits today)