گالری فیلم ها

نماهنگ های جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۵:

نماهنگ دانشجویان پژوهشگر برگزیده

نماهنگ پژوهشگران برگزیده پیشکسوت و برجسته

نماهنگ بخشی از رویدادهای پژوهشی و فعالیت های حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه در سالی که گذشت

نماهنگ تندیس جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

نماهنگ فراخوان شرکت در مراسم بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

نماهنگ فراخوان شرکت در بیست و پنجمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه

نماهنگ های جشنواره پژوهش و فناوری سال ۱۳۹۴:

نماهنگ اساتید پژوهشگر برگزیده

نماهنگ دانشجویان پژوهشگر برگزیده

نماهنگ پشت صحنه جشنواره

نماهنگ بخشی از مهمترین رویدادهای پژوهشی ویژه دانشگاه در سالی که گذشت

(Visited 27 times, 1 visits today)