فراخوان دوم دعوت به همکاری از اساتید محترم دانشگاه در قالب “عضویت هیئت علمی وابسته”

پرديس البرز دانشگاه تهران بر اساس موضوع ماده "۱۱۹" آئين نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و آئين نامه عضويت هيئت علمي وابسته پرديس البرز مورخ ۰۱/‏۰۲/‏۱۳۹۷‬ به منظور ارتقاء همكاري‌هاي علمي با اعضا محترم هيئت علمي توانمند و همچنين گسترش فعاليت‌هاي تحقيقاتي ميان رشته‌اي در دانشگاه تهران، در قالب " عضويت هيئت علمي وابسته" دعوت به همكاري مي‌نمايد. *نحوه ارسال درخواست: ارسال نامه اتوماسيوني توسط هيئت علمي براي معاونت علمي پرديس البرز به همراه آخرين حكم كارگزيني و فايل پي دي ...
بیشتر