مصادیق تخلفات پژوهشی

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مقدمه: یکی از رسالت­های مهم دانشگاه­ها و مراکز علمی کشور تولید علم است. به موازات سرمایه­ گذاری برای تولید علم باید در نگه­داری این دست آوردها نیز تلاش جدی انجام شود. امنیت تولیدات علمی و حفظ و نگهداری این تولیدات، به مراتب از زمینه ­سازی برای تولید آن مهم­تر می­ باشد بدین وسیله می­توان از ورود خدشه به اعتبار دانشگاه و تولید کنندگان واقعی علم جلوگیری نمود. اگر چه مصادیق تخلفات پژوهشی در دانشگاه­ها و موسسات علمی کشور اندک می­باشد، با این حال وجود یک دستورالعم...
بیشتر