اولویت های پژوهشی شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان مرکزی

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی شهرک های صنعتی استان مرکزی که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت (جدید)

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران (جدید)

اولویت های پژوهشی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی شرکت برق منطقه ای سمنان (جدید)

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی شرکت ملی نفت ایران (جدید)

اولویت های پژوهشی شرکت ملی نفت ایران که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت پژوهشی رونامه رسمی جمهوری اسلامی ایران (جدید)

اولویت پژوهشی شرکت سهامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران که اعتبار آن بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اعلام اولویت های حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی توسط مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

پیرو امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه تهران و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، اولویت های حمایت از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی توسط آن مدیریت اعلام شد. جهت ملاحظه اولویت های مذکور به اینجا مراجعه فرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی (جدید)

اولویت های پژوهشی سازمان بنادر و دریانوردی که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا (جدید)

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی عمران شهر جدید صدرا که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس (جدید)

اولویت های پژوهشی شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی که اعتبارات آنها بر مبنای بند ط تبصره 9 قانون بودجه سال 1397 پرداخت می گردد در سامانه sate.atf.gov.ir بارگذاری شده است. جهت اخذ اطلاعات و بارگذاری پروپوزال های تهیه شده به سامانه مذکور مراجعه بفرمائید. 
بیشتر