رتبه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی سال ۲۰۱۷

رتبه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی سال ۲۰۱۷  و  عوامل موثر در بهبود و پیشرفت رتبه ی دانشگاه تهران

 

اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

معاونت علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

۱۳۹۶

 

 

رتبه بندی  شانگ های در سال ۲۰۱۷

در این رتبه بندی تنها دو دانشگاه از ایران حضور دارند و رتبه دانشگاه تهران، در سطح کشور اول است.

۳۰۱-۴۰۰ University of Tehran ARWU
۴۰۱-۵۰۰ Amirkabir University of Technology ARWU

رتبه بندی موسسه سایمگو در سال ۲۰۱۷

در مجموع از ایران تعداد ۱۰۵  دانشگاه یا موسسه ی پژوهشی در این رتبه بندی قرار دارند. در میان آن ها دانشگاه تهران رتبه ی اول را به خود اختصاص داده است. دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان دانشگاه تهران نسبت به سال ۲۰۱۶، ۲۹ رتبه صعود پیدا کرده است.

University of Tehran ۳۶۶
Tehran University of Medical Sciences ۴۰۴
Tarbiat Modares University ۴۶۹
Sharif University of Technology ۴۷۳
Amirkabir University of Technology ۴۷۵
Ferdowsi University of Mashhad ۴۹۰
Iran University of Science and Technology ۵۰۳
Isfahan University of Technology ۵۰۸
Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services ۵۰۹
Tabriz University of Medical Sciences ۵۲۶

 

 

 

 

رتبه بندی لیدن در سال ۲۰۱۷

در این رتبه بندی در مجموع ۱۸ دانشگاه از ایران مجوز ورود را یافته اند که در میان آن ها به لحاظ معیار تاثیر و از لحاظ تعداد آثاری که در ۱۰% آثار بیشتر استناد شده قرار دارند، دانشگاه تهران رتبه نخست و دانشگاه های امیرکبیر و شریف در رتبه های بعدی قرار دارند.

  University P
۱ Univ Tehran ۴۹۳۳
۲ Amirkabir Univ Technol ۳۶۴۳
۳ Sharif Univ Technol ۳۰۴۲
۴ Iran Univ Sci & Technol ۲۶۱۹
۵ Isfahan Univ Technol ۲۶۶۳
۶ Tarbiat Modares Univ ۲۷۸۴
۷ Tehran Univ Med Sci ۳۴۳۲
۸ Ferdowsi Univ Mashhad ۲۱۴۲
۹ Shiraz Univ ۲۱۷۸
۱۰ Univ Tabriz ۱۷۳۸
۱۱ Shahid Beheshti Univ ۱۴۵۴
۱۲ KN Toosi Univ Technol ۱۳۸۷
۱۳ Univ Guilan ۱۱۰۱
۱۴ Univ Isfahan ۱۱۷۳
۱۵ Islamic Azad Univ Sci & Res Tehran ۱۴۷۸
۱۶ Shahid Beheshti Univ Med Sci ۱۵۴۱
۱۷ Isfahan Univ Med Sci ۱۱۷۰
۱۸ Shiraz Univ Med Sci ۱۰۴۷

 

عوامل موثر در بهبود و پیشرفت رتبه ی دانشگاه تهران در نظام های رتبه بندی بین المللی

 • ایجاد پروفایل شخصی برای اساتید در سایت Google Scholar
 • اهمیت درج ایمیل سازمانی به عنوان ایمیل نخست در سایت Google Scholar
 • ثبت نام اساتید در بانک اطلاعاتی علم سنجی ORCID به منظور افزایش رویت پذیری مقالات و در نتیجه افزایش استناد به آن ها
 • انتخاب مجلاتی برای نشر مقالات که در هر دو بانک اطلاعاتی Web of Science و Scopus نمایه می شود
 • شناسایی مجلاتی که در نظام محاسبه رتبه بندی لیدن امتیاز به آن ها تعلق می گیرد و آگاه کردن اساتید از عناوین مجلات. کلیه مقالات وب آف ساینس در این رتبه بندی لحاظ نمی شوند، بلکه مجله باید مورد تایید نظام رتبه بندی لیدن باشد.
 • عدم ثبت آثار با وابستگی سازمانی دانشگاه تهران اما بدون ذکر نام نویسندگان
 • نشر آثار به زبان انگلیسی در بانک های اطلاعاتی ارجح است. زیرا در رتبه بندی لیدن فقط به آثار به زبان انگلیسی امتیاز تعلق می گیرد.
 • اهمیت استناد به مقالات اساتید دانشگاه تهران در بانک اطلاعاتی PASTAT
 • اهمیت توجه به دو بانک اطلاعاتی Ahrefs و majestic با توجه به درصد بالای وزن اختصاصی به آن ها در رتبه بندی وبومتریکس
 • طرح شناسایی دانشگاه تهران از سوی اساتید مطرح در دانشگاه های جهان با توجه به اهمیت پیمایش های اعتباری در نظام های رتبه بندی
 • شرکت در کنفرانس های مورد حمایت الزویور به دلیل ثبت در بانک اطلاعاتی اسکوپوس
 • تشویق اساتیدی که مقالات آن ها در ۱۰ درصد از پراستنادترین مقالات ثبت شده اند

(Visited 237 times, 1 visits today)