روند تولیدات علمی دانشگاه تهران در Wos

روند تولیدات علمی دانشگاه تهران در Wos و  همکاری های علمی دانشگاه تهران با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

 

اداره کل برنامه ریزی ونظارت پژوهشی

معاونت علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

آذر ماه ۱۳۹۶

 

روند زمانی تولیدات علمی در دانشگاه تهران در بانک اطلاعاتی وب آف ساینس

همانطور که از نمودار مشخص است تولیدات علمی دانشگاه تهران روند افزایشی را داشته است. تولیدات علمی دانشگاه تهران در بانک اطلاعاتی وب آف ساینس از سال ۱۹۷۲ ثبت شده است که این روند همچنان ادامه دارد. 

بیشترین همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور

در مجموع دانشگاه تهران ، ۳۶۵۲۷ اثر علمی در بانک اطلاعاتی وب آف ساینس  منتشر کرده است. بیشترین همکاری ها با دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شریف و نیز دانشگاه امیرکبیر بوده است.

بیشترین همکاری های علمی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی خارج از کشور

بیشترین همکاری های دانشگاه با دانشگاه کالیفرنیا، دانشگاه مالایا و دانشگاه گنت بوده است. فهرست بیشترین سازمان ها و دانشگاه های همکار با دانشگاه تهران به همراه تعداد مدارک همکاری در نمودار ذیل قابل مشاهده است.

 

 

مهمترین کشورهای همکاری کننده با دانشگاه تهران

 بیشترین همکاری در تولیدات علمی دانشگاه تهران با کشورهای آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان و فرانسه بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 226 times, 1 visits today)