ساماندهی نشریات بین المللی و داخلی

ساماندهی نشریات بین المللی و داخلی

 در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری(RTIS) دانشگاه تهران

(پالایش نشریات موجود، اصلاح خطاهای احتمالی، درجISSN نشریات)

 

محل اجرای طرح: معاونت پژوهشی دانشگاه تهران، اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

معاونت علم سنجی

مجری طرح: دکتر سپیده فهیمی فر، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

همکاران طرح:

مرضیه عموحاجی عراقی، معاون علم سنجی- آزاده کریمی، کارشناس پژوهشی – پدرام رضایی، افسر امریه

۱۳۹۶

معرفی

سامانه RTIS دانشگاه تهران سامانه‏ای است که اطلاعات علمی و پژوهشی مربوط به نشریات و فعالیت‏های پژوهشی اعضای محترم هیات علمی را در خود ثبت می‏نماید و بعنوان پایگاهی جهت مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری درنظر گرفته میشود. این سامانه یکی از مهمترین مراجعی است که توسط معاونت علم سنجی معاونت پژوهشی دانشگاه برای بررسی اعتبار نشریات مورد استفاده قرار می‏گیرد. بنابراین فرآیند بررسی اعتبار نشریات یکی از اصلی‏ترین چالش‏ها و دغدغه‏ در این سامانه است. در همین راستا استفاده از یک روش سیستماتیک بگونه‏ای که علاوه بر حفظ دقت در بررسی باعث صرفه جویی در زمان شود و در نهایت بهره‏وری را افزایش دهد، مورد هدف گذاری قرار گرفت.

چالش های موجود در سامانه

چالش‏های موجود در سامانه پرداخته شود، شامل موارد زیر است:

 • درج نام‏ها مشابه با یک شاپا در سامانه
 • درج نادرست شاپا برای نشریات
 • درج نادرست ناشر برای نشریات
 • ثبت نادرست نمایه استنادی مختص به هر نشریه
 • عدم درج درست شاپای الکترونیکی نشریات

 

فازهای اجرایی کار

نشریات تاییدشده در سامان RTIS به دو دسته انگلیسی(لاتین) و فارسی زبان(عربی) تقسیم می‏شوند. که روش بررسی، مقایسه و اعتبارسنجی و دسته بندی آنها طبق پایگاه‏های اطلاعاتی و فهرست‏های معتبر متفاوت است. درواقع برای بررسی نشریات انگلیسی (لاتین) از مدل کدنویسی همسان یاب و برای بررسی نشریات فارسی از مدل کدنویسی همانند یاب استفاده شد. دلیل تفاوت مدل در بررسی نشریات انگلیسی و فارسی به ساختار ادبیات این دو زبان برمی‏گردد.

 • پالایش نشریات بین المللی استفاده از روش کدنویسی در محیط نرم افزار اکسل مبتنی بر VBA یا همان Visual Basic for Applications
 • راستی آزمایی نام درست نشریه طبق پایگاه‏های اصلی و فرعی اطلاعاتی اطلاعاتی شامل شاپای چاپی، الکترونیک، ناشر و حتی پیشینه‏ای از نشریه
 • دریافت لیست معتبر نشریات فهرست شده در پایگاه‏های اطلاعاتی اصلی(SCOPUS و WOS و JCR) همراه با جزئیات نشریات شامل شاپای چاپی، الکترونیک و ناشر از وبگاه آنها
 • انطباق اطلاعات بدست آمده با لیست سیاه و سفید دانشگاه مدل مقایسه و دسته بندی
 • استخراج لیست تمام نشریات معتبر سه پایگاه بین المللی WOS و SCOPUS و JCR
 • کدنویسی و تصحیح با برنامه نویسی

نتیجه گیری

درپایان و پس از انجام پالایش نشریات سامانه RTIS دستاوردها و نتایج حاصل را بعنوان ارزش افزوده برای ساماندهی نشریات در موارد زیر میتوان اشاره کرد:

 1. پالایش نشریات فهرست شده در سامانه RTIS
 2. اصلاح خطاها و اشتباهات در درج اطلاعات نشریات و تدقیق اطلاعات آنها نظیر شاپای چاپی، الکترونیک و نام ناشر
 3. پالایش نشریات بین المللی و خارجی طبق سه دسته بندی کلیArts& humanities ، Sciences و Social Sciences
 4. ایجاد یک پایگاه داده قابل استناد و قابل اعتماد از نشریات موجود در سامانه RTIS
 5. ایجاد یک پایگاه داده قابل استناد برای کمیته اعتبارسنجی نشریات
 6. امکان بارگذاری پایگاه داده در سامانه RTIS توسط مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران

 

(Visited 306 times, 1 visits today)