هسته های پژوهشی دانشجویی

تشکیل هسته های پژوهشی دانشجویی:

با توجه به امکان دریافت جایزه تحصیلی در قالب هسته پژوهشی توسط دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه از طرف بنیاد ملی نخبگان به عنوان دبیر هسته، ضرورت تدوین آیین نامه هسته پژوهشی دانشجویی بوجود آمد.

آیین نامه در هشت(۸) ماده در تاریخ ۲۲/۰۳/۹۵ در کمیسیون راهبردی برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهش و فناوری دانشگاه به تصویب رسید.

بر اساس این آیین نامه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی از واحد های مختلف دانشگاه طی نامه ای، به امضای معاون محترم پژوهشی دانشگاه به بنیاد ملی نخبگان معرفی شده اند و برخی نیز به مرحله اتمام اجرای طرح ها رسیده و گزارش آنها به بنیاد مذکور اعلام شده است.

دریافت فایل Pdf آیین نامه

(Visited 764 times, 1 visits today)