جشنواره ابن سینا

جشنواره ابن سینا هر ساله مقارن با ایام دهه فجر و سالروز تاسیس دانشکده پزشکی (۱۵ بهمن سال ۱۳۱۳ هجری شمسی)، به منظور تقدیر از فعالیت ها و دستاور دهای برجسته در زمینه های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات ویژه در حوزه فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود. 

 براساس توافق صورت گرفته بین دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران،  یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه براساس عملکرد پژوهشی و امتیازات کسب شده در طول  سنوات ایشان به عنوان پژوهشگر برگزیده و نیز یکی از طرح های پژوهشی بنیادی و یا کاربردی  در ارتباط با علوم پزشکی که دارای دستاوردهای ویژه ای می باشد به عنوان طرح پژوهشی برگزیده انتخاب و به دانشگاه علوم پزشکی معرفی می شوند.

فهرست منتخبین جشنواره های پیشین

(Visited 550 times, 1 visits today)