حمایت از رساله‌ها / ‏‬ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه

طبق مصوبه مورخ ۲۳/‏۰۳/‏۱۳۹۷‬ هیات رئیسه محترم دانشگاه،“دستورالعمل نحوه افزایش ضریب حمایت از رساله‌ها / ‏‬ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه” به شرح پیوست ۱ از تاریخ ۰۱/‏۰۴/‏۱۳۹۷‬ لازم الاجرا می‌باشد.

همچنین” فرم طرح حمایت از رساله‌ها / ‏‬ پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران” که با عنایت به این مصوبه تغییر نموده است پیوست ۲ و نیز فرم جدید ابلاغیه برای مواردی که مشمول افزایش ضریب حمایت می‌باشند پیوست ۳ نیز ضمیمه می‌باشد.

طرح  حمایت از رساله/ پایان نامه‌های دوره‌ها‌ی تحصیلات تکمیلی  دانشگاه تهران

آیین‌نامه حمایت

فرم طرح حمایت

فرم صدور ابلاغ حمایت

(Visited 892 times, 1 visits today)