هسته‌های پژوهشی

آیین‎نامه تشکیل هسته‎های پژوهشی به منظور گسترش و تعمیق فعالیت‎های پژوهشی گروهی و بین رشته‌ای در راستای پیشبرد مرزهای جهانی دانش و با هدف انتقال تجربیات اعضای هیئت علمی برجسته به اعضای هیئت علمی و پژوهشگران جوان و نیز ارتباط موثر با سازمان ها و دستگاه های اجرایی به منظور حل مسائل صنعت و جامعه تدوین شده است.

این آیین نامه  در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۷  در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به تصویب رسید.

آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی

فرم درخواست تشکیل هسته پژوهشی

 

(Visited 251 times, 2 visits today)