معاونت علم سنجی

دانشگاه تهران با هدف تهیه و ارائه اطلاعات مستند و تصویری روشن از وضعیت تولیدات علمی منتشرشده اعضای هیات علمی برای هدایت برنامه‌ریزان و سیاست گذاران علمی و پژوهشی دانشگاه از سال ۱۳۸۶ اقدام به راه اندازی و برگزاری جلسات کمیته‌های علم سنجی نمود که این کمیته از سال ۱۳۹۰ به معاونت علم سنجی تبدیل شد. این واحد زیر نظر اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشد: ‌

۱. تحلیل استنادی تولیدات علمی دانشگاه

۲. تهیه گزارش‌های ماهانه و سالانه بر اساس تجزیه و تحلیل آماری بر روی یافته‌ها و شاخص‌های موردنظر

۳. برگزاری کارگاه‌های آموزشی مدیریت و داده‌کاوی اطلاعات علمی به منظور ارتقای دانش و مهارت‌های آماری کارشناسان پژوهشی واحدهای دانشگاه

۴. بررسی سالانه فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی و ارائه گزارش آن

۵. ارزیابی و نظارت بر انتشار نشریات علمی – تخصصی دانشگاه و ارائه گزارش‌های لازم

۶. رفع نیازهای آماری علمی دانشگاه

۷. نظارت بر اجرا و فعالیت پایگاه‌های اطلاعات علمی اعضای هیات علمی

۸. بررسی ساختار و روند تولید علم در دانشگاه در مقایسه با دانشگاه‌های برتر در سطوح ملی و بین‌المللی و شناسایی مولفه‌های موثر در رشد کمی و کیفی آن

۹. تعریف شاخص‌های ارزشیابی علم سنجی و برآورد و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به شاخص‌ها.

۱۰. تعیین روش‌های ارزشیابی علم سنجی و بررسی دانش روز علم سنجی

۱۱. انجام کلیه امور مربوط به دوره‌های تحقیقاتی پسادکتری

۱۲. انجام امور مربوط به ارزیابی عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه برای جشنواره پژوهش کشوری

۱۳. ارائه آخرین اطلاعات مربوط به نشریات علمی تخصصی در سطح کشور و نشریات بین‌المللی

۱۴. انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

۱۵. انجام امور مربوط به رساله‌ها و پایان‌نامه‌های موردحمایت صنایع دفاع

۱۶. انجام کلیه امور مربوط به تشویق پدیدآورندگان آثار پژوهشی بین‌المللی دانشگاه تهران

(Visited 2,431 times, 3 visits today)