جذب پژوهشگران پسادکتری

آئین نامه دوره تحقیقاتی پسادکتری دانشگاه تهران

آئین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور در سال ۱۳۹۸

فرم تسویه حساب و تقاضای صدور گواهی دوره پسادکتری دانشگاه تهران

راهنمای ثبت نام متقاضیان دوره پسادکتری در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران

شرایط و ضوابط پذیرش پسادکتری

دانش‌آموختگان دوره دکتری که از زمان فارغ‌التحصیلی آن‌ها بیش از ۵ سال نگذشته باشد، و دارای مدرک دکتری در رشته تحصیلی مرتبط و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشند.

گزینش پژوهشگران پسادکتری از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی و براساس پروپوزال تحقیقاتی انجام می‌شود.

طول دوره: قرارداد دوره پسادکتری به‌صورت یک‌ساله منعقد می‌گردد و  برای مدت دوسال دیگر مطابق شرایط مندرج در آئین نامه فوق قابل تمدید می‌باشد.

لطفا” جهت جذب و پذیرش دوره پسادکتری پس از تکمیل فرمهای این اداره کل که در قسمت فرایند اداری جذب پژوهشگر نیز موجود می باشد از طریق سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران به نشانی ذیل اقدام نمایید.

https://ems1.ut.ac.ir/home/balancer/balancer.aspx?vv=2&cost=main

ضمنا سازمان‌های حمایت کننده و تامین منابع مالی از طرحهای پژوهشگران پسادکتری ایرانی(داخلی و غیرمقیم) به شرح ذیل می باشد : 

۱. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

۲. بنیاد ملی نخبگان (دارندگان جوایز شهید علامه طباطبایی و شهید چمران )

۳. ستاد راهبردی علوم و فناوری‌های روانشناختی

۴. فدراسیون سرآمدان علمی کشور

۵. توافق استاد و پژوهشگر مطابق آئین نامه داخلی دانشگاه

۶. طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم

 

بدیهی است کلیه متقاضیان دوره پسادکتری جهت دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمایی بیشتر، می توانند روزهای فرد از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به مسئول مربوطه مراجعه نموده یا تماس حاصل نمایند. 

کارشناس ارزیابی و جذب  : آزاده کریمی 

تلفن : ۶۶۹۷۰۱۸۷ و ۶۱۱۱۳۱۲۱ 

(Visited 21,447 times, 14 visits today)