راتبه های پژوهشی

حمایت از استادیاران جوان 

اعضای هیات علمی رسمی و یا پیمانی مراکز آموزش عالی و پژوهشی معتبر کشور که بیش از یک‌سال از تاریخ جذب ایشان در یکی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور نگذشته باشد می توانند از این حمایت استفاده نمایند. 

  • این حمایت شامل بهره مندی از گرنت پژوهشی به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال می باشد . 
  • گزینش و معرفی نهایی مشمولان حمایت از بین داوطلبان حایز شرایط با توجه به پیشینه و توانایی‌های علمی و پژوهشی توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می‌شود. 
(Visited 726 times, 1 visits today)