اداره کل پژوهش های کاربردی

امروزه یکی از عوامل مهم توسعه در کشور استفاده از نتایج حاصل از انجام تحقیقات جهت مقابله با چالش‌ها و رفع نیازهای موجود در مراکز صنعتی و سایر سازمانهای اجرایی کشور می‌باشد و چون این چالش‌ها و نیازها در سطح جامعه بسیار متنوع و در تخصص‌های مختلف می‌باشند لذا عرصه پژوهش‌های کاربردی پیوسته در حال گسترش بوده و جایگاه محوری پیدا کرده است.

پژوهش‌های کاربردی دانشگاه واحدی جهت تبادل دانش و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی بین دانشگاه و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور می‌باشد. در حال حاضر این بخش با توجه به اهداف مندرج در اسناد بالادستی کشور وبرنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلان دانشگاه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم را جهت برقراری ارتباط با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و عقد قراردادهای پژوهشی انجام می‌دهد.

شرح وظایف

 • برقراری ارتباط و برگزاری جلسات با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اخذ اولویت‌های پژوهشی
 • اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به اعضای هیأت علمی بر حسب تخصص‌های مربوطه
 • ارسال پروپوزال‌های تحقیقاتی اساتید به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط و پیگیری‌های لازم
 • انعقاد قراردادهای پژوهشی (کاربردی، بین المللی، ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر)
 • انجام امور اداری مربوط به قراردادهای پژوهشی منعقده
 • انعقاد تفاهم نامه با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی
 • تهیه، به روز رسانی و اصلاح آئین‌نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی پژوهش‌های کاربردی و اطلاع رسانی به واحدها
 • اجرای آئین نامه انتخاب طرح‌های پژوهشی منتخب جهت تقدیر در جشنواره پژوهش
 • تعامل و همکاری در برگزاری جشنواره پژوهش و نمایشگاه هفته پژوهش دانشگاه
 • اجرای آئین نامه تخصیص اعتبارات ویژه (گرنت) طرح‌های کاربردی
 • پیگیری امور بیمه، مالیات و سایر کسورات طرح‌های کاربردی
 • جمع آوری آمار و اطلاعات واحدهای مختلف و تهیه گزارش عملکرد سالیانه دانشگاه در حوزه پژوهش‌های کاربردی
 • نظارت بر اجرای صحیح امور واگذار شده به واحدهای صف در حوزه پژوهش‌های کاربردی و ارائه پشتیبانی‌های لازم

اهداف و ماموریت ها

 • برنامه ریزی به منظور توسعه تعاملات پژوهشی با دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و انعقاد و اجرایی نمودن تفاهم نامه‌های همکاری مشترک پژوهشی
 • برنامه ریزی جهت ارتقا کمی و کیفی، بهبود و توسعه اجرایی پژوهش‌های کاربردی
 • برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاه‌های پژوهشی تخصصی به منظور پروژه یابی و خدمت رسانی به صنایع و ارتباط بیشتر با جامعه
 • هدایت و هدفمند کردن پژوهش‌های کاربردی
 • سیاستگذاری و تدوین ضوابط و معیارهای امور مربوط به قراردادهای پژوهشی کاربردی در دانشگاه
 • انعقاد قراردادهای کاربردی، بین المللی و متمرکز
 • نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به پژوهش‌های کاربردی و نحوه و مکانیزم اجرایی نمودن آن در واحدهای صف

(Visited 4,869 times, 2 visits today)